Η Θεσσαλονίκη του αύριο…

29/06/2010

Μια βόλτα στην πλατεία Ναυαρίνου, δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο, αρκεί για να δει κανείς τη Θεσσαλονίκη του σήμερα, τη Θεσσαλονίκη της ξεφτίλας.

Στη σημερινή κατάντια της πόλης υπάρχουν και οι αισιόδοξες φωνές με προτάσεις πολύ πιο ρεαλιστικές από αυτές που μας έχουν τάξει κατά καιρούς…

Περισσότερα στο ΘΕΣΣΑΛΟΝΗΣΙ.


Μην πατάτε τους διακόπτες

21/06/2010

Αναδημοσιεύω από το ιστολόγιο του Γιάννη Σαλονικίδη:

Προς όλους τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης!

Σημαντικό!

Μην πατάτε τους διακόπτες οποιασδήποτε ηλεκτρικής ή ηλεκτρονικής συσκευής στα σχολεία σας. Μη θέτετε σε λειτουργία Φούρνους Μικροκυμάτων.

Σύντομα θα δημιουργηθούν οργανικές θέσεις ηλεκτρολόγων μηχανικών και ηλεκτρονικών μηχανικών σε όλα τα δημοτικά σχολεία ώστε να αναλάβουν οι εκπαιδευτικοί αυτών των ειδικοτήτων τον ασφαλή χειρισμό τέτοιων συσκευών.

Μάλιστα θα καθιερωθεί 2ωρη υποχρεωτική διδασκαλία για κάθε τάξη, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να εξοικειωθούν με τέτοιες διαδικασίες κάτι που θα τους φανεί χρήσιμο και κατά την πλήρη ένταξή τους αργότερα στην πραγματική ζωή.

Η συνέχεια του άρθρου εδώ.


To e-δίκτυο ΤΠΕ-Ε για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Δημοτικό Σχολείο

14/06/2010

Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα του e-δικτύου ΤΠΕ (http://e-diktyo.eu/):

Ελληνική Ένωση για την Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε

Διδασκαλία της Πληροφορικής στα Δημοτικά Σχολεία

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε πρόσφατα, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία διαβούλευση με την Εκπαιδευτική κοινότητα, ότι 800 12/θέσια δημοτικά σχολεία πρόκειται να λειτουργήσουν με ενιαίο αναμορφωμένο αναλυτικό πρόγραμμα. Στη διευκρινιστική εγκύκλιο που εκδόθηκε 3/6/2010, αναφέρεται σχετικά με τη διδασκαλία της «Πληροφορικής»:

.. «ως μεταβατικό στάδιο μπορεί να εισαχθεί η Πληροφορική, ως ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προκειμένου να δοθεί η ευχέρεια στους μαθητές να εξοικειωθούν με την επιστήμη των υπολογιστών, που θα τους φανεί χρήσιμη όχι μόνο στις επόμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες, αλλά και κατά την πλήρη ένταξή τους αργότερα στην πραγματική ζωή».

Παράλληλα «συστήνονται  κλάδοι των ειδικοτήτων  Π.Ε.05, Π.Ε.07, Π.Ε.08, Π.Ε.19, Π.Ε.20 και ΠΕ 32 και αντίστοιχος αριθμός  οργανικών θέσεων,  με κοινή  Υπουργική Απόφαση  που  προωθείται».

Οι εξαγγελίες αυτές μας προκαλούν έκπληξη δεδομένου ότι το μοντέλο ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας φαίνεται να είναι το απομονωμένο ή τεχνοκεντρικό (διδασκαλία πληροφορικής ως αυτόνομου γνωστικού αντικειμένου). Το συγκεκριμένο μοντέλο ήταν κυρίαρχο στις αντιλήψεις της δεκαετίας του 1980 και εγκαταλείφθηκε ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 εφόσον κρίθηκε ανεπαρκές για να προωθήσει τη μάθηση με χρήση των ΤΠΕ.

Η συγκεκριμένη ενέργεια αντιβαίνει ρητώς στην υπάρχουσα νομοθεσία (ΔΕΠΠΣ Πληροφορικής για το Δημοτικό, Γενικοί στόχοι ΔΕΠΠΣ δημοτικού σχολείου) που ορίζει ότι:

  • «Στο δημοτικό η πληροφορική εισάγεται ακολουθώντας το ολιστικό πρότυπο σύμφωνα με το οποίο οι στόχοι της πληροφορικής επιτυγχάνονται και υλοποιούνται με διάχυση στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα» (ΔΕΠΠΣ Πληροφορικής)
  • «Απαιτείται η εφαρμογή νέας παιδαγωγικής στρατηγικής και η ανάπτυξη κατάλληλων προγραμμάτων πληροφορικής για την υποστήριξη όλων των γνωστικών αντικειμένων» (ΔΕΠΠΣ, Γενικό μέρος)
  • «Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα (λογισμικό, διαδίκτυο), προϊόντα των τεχνολογιών πληροφόρησης, συμβάλλουν υποβοηθητικά και συμπληρωματικά πάντα στην εκπαιδευτική πρακτική και θα πρέπει ν χρησιμοποιούνται με την ανάλογη συχνότητα, χρονική διάρκεια και βαρύτητα. Η ανάδειξη αυτού του ρόλου των σύγχρονων εκπαιδευτικών μέσων επιτυγχάνεται με την προτροπή και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού για την αξιοποίηση τους σε κάθε διδακτική ή θεματική ενότητα».

Άλλωστε, το Υπουργείο προετοιμάζει εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων με τα προγράμματα επιμόρφωσης Β΄ Επιπέδου για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη σύμφωνα με το ολιστικό πρότυπο.

Με τις τελευταίες εξαγγελίες,  το Υπουργείο ανασύρει το τεχνοκεντρικό μοντέλο και φαίνεται να  εγκαταλείπει όλα όσα αναφέρονται στα ΔΕΠΠΣ. Πότε θα μπορέσουν άραγε οι εκπαιδευτικοί να αξιοποιήσουν το εργαστήριο υπολογιστών για την υποβοήθηση και τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας τους σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα όταν θα χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για «να εξοικειωθούν με την επιστήμη των υπολογιστών»(!) από την πρώτη κιόλας τάξη του Δημοτικού;

Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η έλλειψη σχεδιασμού, όσον αφορά την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, και η υιοθέτηση πολιτικών που στοχεύουν όχι στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης αλλά στον εντυπωσιασμό της κοινής γνώμης ακολουθώντας αμφιλεγόμενες πρακτικές.

Όσον αφορά τις εξαγγελίες περί «μεταβατικού σχεδίου»,  μια τέτοια τακτική μόνο προσωρινή δεν φαίνεται να είναι αφού δημιουργείται κλάδος για τη διδασκαλία της πληροφορικής στο δημοτικό σχολείο.

Άποψή μας και σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα είναι πως οι ΤΠΕ μπορούν να προσφέρουν προστιθέμενη αξία και να βελτιώσουν τη διαδικασία της μάθησης όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το ολιστικό πρότυπο.  Με τον τρόπο αυτό παράλληλα με την υποστήριξη της διδασκαλίας  επιτυγχάνεται και ο τεχνολογικός αλφαβητισμός για τον οποίο ενδιαφέρεται το Υπουργείο και μάλιστα με φυσικό και αβίαστο τρόπο σύμφωνα με τις αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήμης.

Προτείνουμε η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο δημοτικό σχολείο να γίνει λαμβάνοντας υπόψιν τις γενικές αρχές του ΔΕΠΠΣ, τη σημερινή πραγματικότητα και τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα. Η εισαγωγή των ΤΠΕ θα πρέπει να γίνει οριζόντια σε όλο το εύρος του Αναλυτικού Προγράμματος από τους δασκάλους των τάξεων και όχι ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο. Οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας πληροφορικής στο Δημοτικό Σχολείο θα μπορούσαν να είναι υπεύθυνοι για τη σωστή λειτουργία του εργαστηρίου πληροφορικής, να έχουν υποστηρικτικό ρόλο για τους εκπαιδευτικούς που θα θελήσουν να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία των μαθημάτων τους, να αναζητούν και να προτείνουν λογισμικά.

Υπενθυμίζουμε πως το e-δίκτυο με παλαιότερη θέση του έχει προτείνει τη δημιουργία Κέντρων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης με τη συμμετοχή των Σχολικών Συμβούλων, Υπεύθυνων Καινοτόμων Δράσεων κ.ά. όπου θα μπορούσαν να ενταχθούν και οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής οι οποίοι θα στηρίζουν την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Για το Δ.Σ. του e-Δικτύου-ΤΠΕ-Ε

Η Γραμματέας                                                      Ο Πρόεδρος

Κατερίνα Γλέζου                                               Νίκος Τζιμόπουλος


Εισαγωγή των νέων μέσων στην εκπαίδευση: το ελληνικό μοντέλο

04/06/2010

Στο πρόσφατο παρελθόν η ελληνική Πολιτεία έχει ξεκινήσει τα πρώτα βήματα της αξιοποίησης των νέων ψηφιακών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το ξεκίνημα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση έγινε από το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών απορρίπτει ξεκάθαρα το πραγματολογικό μοντέλο εισαγωγής των Τεχνολογιών της Πληροφοράς και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία: «Ο ειδικός σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού – διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών τους δραστηριοτήτων με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού και ιδιαίτερα ανοικτού λογισμικού διερευνητικής μάθησης. Σε καμία περίπτωση δε νοείται η διδασκαλία της Πληροφορικής ως διδασκαλία γνωστικού αντικειμένου (λαμβανομένου επιπλέον υπόψη ότι δεν διατίθεται χρόνος στο αντίστοιχο Ωρολόγιο Πρόγραμμα). Σκοπός είναι ο μαθητής να μαθαίνει με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) παρά για τη χρήση τους».

Η επιμόρφωση δασκάλων και νηπιαγωγών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει ξεκινήσει και οι πρώτοι εκπαιδευτικοί έχουν πιστοποιηθεί. Στο επιμορφωτικό υλικό που παραλαμβάνουν και το οποίο αποτελεί τη βάση για να πιστοποιηθούν διαβάζουν: «το τεχνοκρατικό/τεχνοκεντρικό (σσ. μοντέλο εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση)  που δίνει µεγαλύτερη σηµασία στην τεχνολογία των ΗΥ χαρακτηρίζεται από έναν «τεχνολογικό ντετερµινισµό», δηλαδή δίνει σχεδόν απόλυτη αξία στα χρησιµοποιούµενα συστήµατα και την εκµάθηση της λειτουργίας τους, θεωρώντας ότι η χρήση τους θα είναι αρίστη (σχεδόν αναγκαστικά, ντετερµινιστικά η ορθή χρήση προκύπτει άµεσα από τις σχετικές δεξιότητες)… Η Ελλάδα, όπως και πολλά άλλα κράτη, ακολούθησε διαδοχικά αρχικά το πρώτο µοντέλο (σσ. (το τεχνοκρατικό), ενώ σταδιακά προσαρµόστηκε στο δεύτερο και το τρίτο, κυρίως από τα µέσα της δεκαετίας του 1990″ (σσ. όπως άλλωστε συνέβη και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες).

Και έρχεται η 3/6/2010 για να κάνει το ΥΠΔΒΜΘ το παοφασιστικό βήμα. Εκδίδει έγγραφο στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει:

«…Για  την  Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση και  αποκλειστικά   για τη διδασκαλία  όλων των γνωστικών  αντικειμένων,  συστήνονται  κλάδοι των αντίστοιχων ειδικοτήτων  (Π.Ε.05, Π.Ε.07, Π.Ε.08, Π.Ε.19, Π.Ε.20 και ΠΕ 32) και αντίστοιχος αριθμός  οργανικών θέσεων,  με κοινή  Υπουργική  Απόφαση  που  προωθείται…»

«…Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να καλυφθούν τυχόν ελλείψεις σε Η/Υ στα σχολεία προκειμένου να παρέχονται σε  όλους  ανεξαιρέτως τους μαθητές εμπειρίες μάθησης που να σχετίζονται με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία με οριζόντιο τρόπο που να αφορά όλα τα μαθήματα. Ωστόσο, ως μεταβατικό στάδιο μπορεί  να εισαχθεί η Πληροφορική, ως ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προκειμένου  να δοθεί η ευχέρεια στους μαθητές να εξοικειωθούν με την επιστήμη των υπολογιστών,  που θα τους φανεί χρήσιμη όχι μόνο στις επόμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες, αλλά και κατά την πλήρη ένταξή τους αργότερα στην πραγματική ζωή. Απώτερος στόχος είναι η πιστοποίηση του βαθμού κατάκτησης των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων όσον αφορά τις ΤΠΕ κατά τη διάρκεια της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης..

Το μεταβατικό στάδιο προϋποθέτει διορισμό εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕ 19). Και ότανπεράσουμε από το μεταβατικό στο οριστικό οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι τι θα απογίνουν; Θα μεταταγούν; Θα καταργηθούν οι οργανικές τους θέσεις; Μήπως ο όρος «μεταβατικό» θα πρέπει να οριστεί ως «οριστικό» στο λεξικό;

Στο νέο σχολείο που οραματίζεται η Πολιτεία η Πληροφορική διδάσκεται ως ανεξάρτητο γνωστικό αντικείμενο (!!!) και μάλιστα 2 ώρες σε κάθε τάξη. Αυτό σημαίνει ότι στο σχολικό εργαστήριο για 24 ώρες εβδομάδα δε θα είναι διαθέσιμο για να αξιοπιοηθεί στα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα.

  • Και η οριζόντια αξιοποίηση των ΤΠΕ πώς θα επιτευχθεί; Μήπως με τους διαδραστικούς πίνακες στη σχολική αίθουσα ή με τη γωνιά του υπολογιστή;
  • Τα εργαστήρια εκ των πραγμάτων  δε θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από τους δασκάλους. Γιατί λοιπόν επιμορφώνονται; Μήπως για να αποκτήσουν απλά «παιδεία» στο μέσο; Μήπως για να απορροφηθούν κονδύλια από το ΕΣΠΑ;
  • Το συνδικάτο τι λέει για όλα αυτά;